Sportovní klub Badminton Aréna Skalka z.s.

Badminton Aréna Skalka z.s. (dále jen Spolek) nabízí fyzickým osobám možnost řádného členství (dále jen členství) ve Spolku.

Tento typ členství je, kromě jiného, spojen i s možností využívat sportoviště Badminton Aréna Skalka za výhodnějších podmínek stanovených výhradně pro členy Spolku.

Zároveň toto členství umožňuje účastnit se sportovních aktivit Spolku, avšak nezavazuje člena k jeho povinné účasti. 

Člen bere na vědomí, že hlavní náplní Spolku je zejména organizace sportovních aktivit se zaměřením na badminton a podpora sportu mládeže.

Fyzická osoba získává členství ve Spolku, pokud vyjádří svůj souhlas s členstvím, uhradí stanovený členský příspěvek a poskytne Spolku své osobní údaje – jméno a příjmení, rodné číslo a kontaktní údaje.

Členové Spolku mají povinnost chránit veškerý hmotný i nehmotný majetek Spolku, pečovat o něj a předcházet škodám. Členové Spolku po dobu svého členství vykonávají svoji činnost ku prospěchu Spolku a pro zachování jeho dobrého jména.

Člen má povinnost platit roční členský příspěvek v aktuální výši (pro kalendářní rok 2017 je stanovena výše poplatku na 20,-Kč).

Úhradou členského příspěvku nabývá člen veškerých práv vyplývajících z příslušných ustanovení Stanov Sportovního klubu Badminton Aréna Skalka z.s., včetně využívání členských cen stanovených pro užívání spotoviště Badminton Aréna Skalka.

Členové Spolku souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů podle legislativy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR. Dále souhlasí s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000Sb., v platném znění. 

Členové dále souhlasí s tím, že je Spolek oprávněn poskytovat jejich osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu združení PTU (Pražská tělovýchovná unie), potažmo ČUS (Česká unie sportu) a jejím VV (Výkonný výbor) k vedení evidence členské základny dle směrnic.