NOVINKY 31.5.

NOVINKY 31.5.

S rozvolněním opatření jsou dle vyjádření vlády od 31.5. nyní k dispozici i šatny, sprchy i naše kavárna!

Aktuální opatření, která je nutno na sportovišti nadále dodržovat z důvodu platných vládních nařízení:

 • Všichni návštěvníci našich prostor musí mít u sebe čestné prohlášení (děti čestné prohlášení od rodičů) potvrzující, že:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka / od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo / od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

             Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde a lze jej vyplnit i u nás na recepci, kde budou k dispozici předtištěné;
    
 • Osoby aktivně sportující nemusí používat ochranu dýchacích cest, ale mimo sportovní plochu je respirátor povinný;
 • Kapacita sportoviště je definována pouze omezením 15mna osobu;
 • Kapacita šaten je omezena tak, aby byly zachovány bezpečné rozestupy a nedocházelo ke kumulaci většího počtu osob. Zdržujte se, prosím, v šatnách a sprchách jen dobu nezbytně nutnou a v případě, že je kapacita naplněna vyčkejte s udržením rozestupů na uvolnění;

 

OMEZENÍ PLATNÁ PRO KAVÁRNU:

 • U stolu mohou sedět maximálně 4 lidé;
 • V prostoru kavárny nesmí být více lidí, než kolik je míst k sezení;
 • Povinné jsou rozestupy 1,5 metru mezi stoly, dezinfekce a mimo konzumaci i ochrana dýchacích cest;
 • Zavírá se ve 22:00, stejně jako kurty;

 

Doplňující info:

 • K dispozici vám bude u vstupu do naší provozovny i v šatnách dezinfekce rukou;

Těšíme se na vás a věříme, že i přes stávající omezení provozu nám zachováte přízeň a přijdete si zahrát!

Tým BAS