Informace k aktuálnímu provozu

Informace k aktuálnímu provozu

Trvalo to opravdu dlouho a nemohli jsme se dočkat. Jsme ale moc rádi, že vám konečně můžeme oznámit:

VŠECHNY NAŠE SPORTOVNÍ PROGRAMY JSOU OPĚT V PROVOZU!


Samozřejmostí je dodržování určitých pravidel, se kterými bychom vás rádi seznámili. Prosíme o jejich maximální respektování v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků centra. Děkujeme!

 

  • V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.
  • Jsme moc rádi, že už můžete použít naše šatny a sprchy. Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum. Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.
  • Přestože je již možné cvičit bez roušky, používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku v místech jako je recepce, šatny, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.
  • Platby preferujeme bezkontaktní.
  • Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
  • Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou.
  • Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.
  • Při odchodu z centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.