Divoká karta

Divoká karta (dále jen DK)
5.1. Každý hráč má možnost zažádat o DK a být zařazen do skupiny dle vlastního výběru.
5.2. Hráč má zaplaceno startovné v aktuálním ročníku BlAS.
5.3. Mohou být přiděleny dvě divoké karty do jednoho kola, jedna karta do skupin 1 až 15, druhá karta do skupin 16 a více.
5.4. V případě většího počtu zájemců je vypsána skupina o DK, hráči odehrají zápasy a vítěz skupiny získává DK.
5.5. Hráč, který DK získá je povinen zaplatit 300 korun v recepci.
5.6. Žádost o DK posílejte na e-mail liga@baskalka.cz

info pro háče:
Vypustili jsme nutnost obhájit divokou kartu. Hráč, který zažádá o divokou kartu je nasazen do skupiny bojující o DK, tuto skupinu musí vyhrát, aby DK získal. 
Pak je nasazen do skupiny dle svého výběru, tzn. Přesune se ze své základní skupiny do skupiny dle svého výběru. Zde odehraje zápasy, nemusí ji vyhrát po skončení kola v této skupině zůstává a dále pak již figuruje jako hráč této skupiny a v dalším kole se jeho postup/sestup řídí jeho výsledky v této skupině.

Doporučení: Využijte možnosti on-line rezervace sportovišť na www.baskalka.cz a sjednoťte si hesla pro vstup do BlAS a on-line rezervace sportoviště.